Synsundersøgelse

Sikkerhed for et godt syn

I Buus Optik kalder vi den traditionelle udmåling af øjets krumning, med henblik på korrektion, for myopi (nærsynethed), hyperopi (langsynethed) eller astigmatisme (bygningsfejl) for en synsundersøgelse.

Synsundersøgelse
Synsundersøgelsen er som regel langt mere dybdegående end en almindelig synstest/synsprøve. Udover evnen til at skelne små tegn omfatter synsundersøgelsen også synets fleksibilitet, øjenmusklernes koordinationsevne og hvor meget belastning, der skal til, før synsfunktionen trættes.

Ved at analysere disse resultater kan vi med stor sikkerhed konkludere, hvilken brilletype eller kontaktlinsestyrke, der vil være den mest rigtige. Dette sammenholdes naturligvis med brillerne eller kontaktlinsernes primære anvendelsessammenhænge og formål.

Den mere dybdegående synsundersøgelse tager cirka 30-40 minutter og koster  kr. 350,-.

Specialudstyr
Optikerne i Buus Optik er ”problemknusere” og tager hyppigt særligt udstyr i brug til at udføre mere avancerede synsundersøgelser end den almindelige kapitalkæde-optiker.
I butikken har vi specialudstyr til udførelse af tonometri (trykmåling), perimetri (synsfelt) og hornhindetopografi, som udføres med en Keratron. Dette er en af de mest præcise og pålidelige metoder til udmåling af krumning, forhøjelse og abberation i hornhindens overflade.

En forundersøgelse kan danne grundlag for tidligt at konstatere alvorlige sygdomstegn i øjet som, i henhold til optikerens autorisation og status som sundhedsperson, kræver henvisning til øjenlæge.

Forundersøgelsesrummet i Buus Optik omfatter også 3 spaltelamper, tonometer til trykmåling, synsfeltscreening og et retina-kamera.

§112
Buus Optik er en af de få optikervirksomheder i Roskilde Kommune under Region Sjælland, som er udvalgt til at foretage synsundersøgelser til personer med nedsat funktionsevne i henhold til servicelovens paragraf 112.

Speciallinser
Speciallinser omfatter bl.a.:

  • linser til keratoconus. En relativt sjælden øjensygdom, som gør hornhinden tyndere ind mod midten, så øjet buler ud og danner en form for kegle, der fører til synsproblemer som bygningsfejl og nærsynethed. Keratoconus kan ikke kureres eller behandles med medicin, men afhjælpes i de fleste tilfælde med formfaste kontaktlinser.
  • linser til intraokulære transplantater.
  • bandagelinser eller kontaktlinser til almindelig korrektion efter mislykket laserkirurgi.

Svagsynsoptik
Buus Optik har 3 specialister inden for svagsynsområdet og leverer en række specielle optiske løsninger til personer med varigt nedsat synsevne, hvor der ikke længere kan opnås tilfredsstillende syn med almindelige briller eller kontaktlinser.

Dette kræver specielle former for forstørrende optik, såsom kikkertbriller, lupbriller, meget stærke læsebriller og andre special fremstillet synshjælpemidler.

Buus Optik tilbyder:

  • lupsystemer.
  • filtersystemer, såsom farvefiltre og tonede glas til brug ved forskellige øjensygdomme, blandt andet Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD) og Retinitis Pigmentosa (RP).
  • børnebriller til børn med meget høj styrke.

 

SYNSUNDERSØGELSE – HVORDAN?
En almindelig synsundersøgelse udføres ved hjælp af bogstavstavler og en såkaldt phoroptor, der egentlig bare er en ”kæmpebrille” med mange brilleglas. Synsundersøgelsen består af op til 21 tests, der kan afsløre eventuelle synsfejl, og efter behov kan der foretages yderligere individuelle prøver. De kan omfatte en måling af øjets optiske system, så vi kan konstatere, om der f.eks. er fokuseringsbesvær, bygningsfejl og samsynsproblemer. Derudover kan øjenmusklernes funktion testes, og endelig kan en synsundersøgelse omfatte tests af f.eks. farvesyn, dybdesyn og stereosyn.

I særlige tilfælde kan der være behov for en grundig undersøgelse af hornhinden og en måling af trykket i øjet.
Er der problemer, som vi ikke kan løse, henviser vi til øjenlægen.

Som en vigtig del af synsundersøgelsen vil vi stille dig en række spørgsmål om arbejdsmiljø, læsevaner, øjenproblemer, hovedpine og lignende, og ud fra prøveresultater og svar vil du få et forslag til løsning af eventuelle synsproblemer. Løsningen kan f.eks. være synstræning, kontaktlinser eller briller.

En synsundersøgelse varer ca. 30 – 40 minutter.
Vi anbefaler, at du bestiller tid.