Få en synsfeltscreening hos Buus Optik i Roskilde

En synsfeltscreening kan betragtes som en ekstra kontrol af dit syn. En synsfeltscreening tager omkring 15 minutter. Screeningen udføres med et måleinstrument, hvor du via en åbning kigger på et fast punkt på en skærm. En lysprik vil tænde forskellige steder, og du skal så sige, når du ser det tænde. Hvis der er flere lysprikker, du ikke kan se, kan det være tegn på udfald i dit synsfelt.

Hvad gør en synsfeltscreening smart?

Nogle af de 120 millioner sanseceller, som nethinden består af og sender videre som synsindtryk til hjernen, kan holde op med at fungere. Hvis man har mange, der ikke fungere, kan det medføre scotomer. Her er en synsfeltscreening smart, da den vil vise, om der er scotomer og dermed behov for behandling.

Forebyg synshandicap i Roskilde

Der findes to slags syn:

  1. Centrale syn
  2. Perifere syn

Det centrale syn benyttes mest, hvorimod det perifere syn sjældent anvendes bevidst men har stor betydning for orienteringsevnen. Selvom man med sit centrale syn bevidst kigger fremad, opfanger man indtryk fra siderne med det perifere syn. De to syn kan påvirkes af forskellige sygdomme, og her kan en synsfeltscreening være med til at forebygge synshandicap.